Hur tolkas BMI

 

 

BMI Jenny

Genetiska faktorer och miljöfaktorer är de viktigaste indikatorerna på ett barns kroppsvikt. Ett barn som har hållit en hälsosam vikt under de första levnadsåren kan utveckla övervikt eller fetma på grund av en kaloririk kost eller en stillasittande livsstil. I diagrammet ovan kan ett barn vars BMI ökar kraftigt från sin referenskanal och passerar linjen till en annan viktgrupp vara i riskzonen för att utveckla övervikt eller fetma.

BMI

Genetiska faktorer och miljöfaktorer är de viktigaste indikatorerna på ett barns kroppsvikt. Ett barn vars föräldrar är överviktiga har en större sannolikhet att utveckla övervikt eller fetma. Däremot kan ett barn ha ett högt BMI som indikerar övervikt (som i vårt diagram presenteras i färgen gul) och fortfarande vara friskt, så länge hennes viktutveckling följer hennes kurva och barnet inte har några fysiska, känslomässiga eller sociala komplikationer i samband med övervikt.

BMI Lucca

Genetiska faktorer och miljöfaktorer är de viktigaste indikatorerna på ett barns kroppsvikt. Om föräldrarna är slanka är det sannolikt att även barnet blir slankt. Ett barn vars kurva ligger under den gröna referenskanalen (i den blå zonen) och utvecklas normalt samt efter sin kurva anses hälsosamt.