Om Appen

Vad är BMI-Hjälpen och vem är appen till för?

BMI-Hjälpen är avsedd att vara ett hjälpmedel för alla föräldrar. Allt fler barn blir överviktiga på grund av att de rör sig för lite, dåliga matvanor, mm. Det har också visat sig att föräldrar ofta ej i tid ser att barnen blir överviktiga. Med appen ges möjlighet att följa hur barn växer. Genom jämförelse med statistiska resultat kan man tidigt få en fingervisning om ett barns BMI är på väg att bli högt. Då kan man ta kontakt med vården för vidare utredning. Appen ger hänvisningar och tips, men ej medicinska råd.

Kan appen användas av tonåringar och vuxna?

BMI-kurvan fungerar utmärkt för alla åldrar från 2 år och uppåt, men då fokus ligger på barns hälsa är den information som finns i appen riktad till föräldrar med yngre barn.

Varför är det vit bakgrund under 2 år?

Barn kan inte betecknas som feta eller överviktiga före 2 års ålder då de första två levnadsåren är en period av kraftig tillväxt och utveckling. I slutet av första levnadsåret har de flesta barn dubblat sin födelsevikt. Det är emellertid viktigt att följa barnets vikt och längd för att säkerställa att barnet utvecklas normalt. Dessa data kan också vara viktiga för att senare förstå förändringar. Många faktorer påverkar barnets vikt, såsom genetiska och miljö, moderns viktökning under graviditeten, amning, familjens kostvanor, mm.

Varför finns inga SD-kurvor i grafen?

Inom vården använder man ofta grafer med s.k. SD-kurvor inritade. “SD” står här för “standardavvikelse”, vilket innebär hur många procent av mätningarna är under kurvan. Då denna app primärt vänder sig till föräldrar har vi i vår först version valt att ej ta med dessa kurvor för att göra appen enklare och tydligare.

Mer info finns på Rikshandbokens sida om SD-kurvor

Jag har andra frågor om appen. Vart kan jag vända mig?

För frågor om appen går det utmärkt att använda sig av kontaktformuläret här på sidan. Vi har även en Facebook-sida där vi lägger upp artiklar och annan information. För frågor om medicinska råd bör ni vända er till BVC eller Vårdguiden.