Om oss

Om vår app:

Version 1.0

Denna app är avsedd att vara ett hjälpmedel för alla föräldrar. Med appen ges möjlighet att följa hur barn växer. Genom jämförelse med statistiska resultat kan man tidigt få en fingervisning om t.ex barns BMI är för högt. Då bör man ta kontakt med vården för vidare utredning. Appen ger hänvisningar och tips, men ej medicinska råd.

Synpunkter på innehållet och förslag till förbättringar mottages tacksamt på:
kontakt@bmihjalpen.se.

Faktaexperter:
Thiane Gama, PhD, Dietist

Daniel Berglind, PhD
Institutionen för Folkhälsovetenskap
Karolinska Institutet, Stockholm

Producent:
Appen är producerad av Svensk Mobil Id AB.

Utvecklare:
Frostware media AB

Datalagring:
OBS! all data lagras endast på din smartphone i denna version. Glöm ej att ta back-up inför uppdateringar och byte av telefon. Inga data samlas in centralt.