Appbilder

Bilder från appen:

ProfilLista

I appen ges utrymme för profiler till hela familjen. Profillistan ger enkelt en snabb överblick över allas värden.

NyMat

Det är lätt att fylla i nya mätvärden, men glöm inte att ändra datum när du fyller i värden från en annan dag.

Profil

Profilkurvan ger möjlighet att följa profilens trender, medan färgkanalerna gör det lättare att avgöra vad de innebär på sikt.

Historik

Appen innehåller en lokalt lagrad historik av alla mätningar för varje profil. Dessa kan enkelt överblickas för vardera profil i listform, och kan även justeras eller tas bort.

faq

Appen innehåller både tips och information kring BMI, och har även länkar till mer information och råd hos t.ex. Vårdguiden.