Om BMI och IsoBMI

Vad är BMI?

Body Mass Index (BMI) är ett värde som räknas ut baserat på någons längd och vikt. BMI är en pålitlig visare för kroppsfett för de flesta barn och tonåringar. BMI mäter inte mängden kroppsfett direkt, men studier har visat att BMI korrelerar med direkta mätningar av kroppsfett. Därför kan BMI anses vara en alternativ metod för att mäta mängden kroppsfett. BMI är också en billig och enkel metod för att upptäcka viktgrupper som kan leda till hälsoproblem.
För barn och tonåringar är BMI specifikt för ålder och kön, och kallas ofta IsoBMI.

Hur används BMI för barn och tonåringar?

BMI används som ett verktyg för att identifiera problem med vikt hos barn. Det är rekommenderat att använda BMI för att sålla efter övervikt och fetma hos barn från 2 års ålder.
För barn används BMI för att identifiera fetma, övervikt, sund vikt, och undervikt. Det är dock inget diagnostiskt verktyg. Till exempel kan ett barn ha ett högt BMI för sin ålder och sitt kön, men för att avgöra om barnet har för hög andel kroppsfett måste hälsovården göra ytterligare undersökningar. Dessa kan inkludera att mäta tjockleken på underhudsfett, utvärdering av diet, fysisk aktivitet, och familjehistorik.

Hur beräknas BMI?

BMI är ett mått på “relativ vikt” i förhållande till kroppslängden. BHV-journalen innehåller sedan år 2005 BMI kurvor.
BMI räknas ut genom följande formel:
kg/m2, dvs vikten i kg delat med längden i kvadrat.

Tolkas BMI på samma sätt för barn och ungdomar som det görs för vuxna?

Även om BMI-värdet räknas ut på samma sätt för barn och vuxna så skiljer sig kriterierna åt när det gäller betydelsen av värdet. För barn och tonåringar så används ålders- och könsspecifika värden av två anledningar:
● Andelen kroppsfett ändrar sig med ålder
● Andelen kroppsfett skiljer sig mellan pojkar och flickor
IsoBMI tar hänsyn till dessa skillnader och tillåter därmed en översättning av ett BMI-värde till en procentsats utifrån ett barns ålder och kön.
För vuxna tolkas däremot BMI enligt kategorier som inte behöver ta hänsyn till dessa faktorer.

Mer info på: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Overvikt-och-fetma-hos-barn/#section-1

Varför kan inte riktlinjer för sund vikt ges för barn och ungdomar?

Riktlinjer för vad som är en sund vikt kan inte ges för barn och ungdomar av två skäl:

● Vad som är en sund vikt ändras månad för månad, utifrån ålder och kön
● Vad som är en sund vikt är beroende av personens längd

Hur kan jag avgöra om mitt barn är överviktigt eller lider av barnfetma?

BMI kan användas för att sålla efter övervikt och fetma hos barn och ungdomar från 2 års ålder och upp till 19 års ålder. Det är dock viktigt att komma ihåg att BMI inte är ett diagnostiskt verktyg, utan används för att flagga för närmare undersökning.
Till exempel kan ett barn som är något kraftigt ha ett högt BMI för sin ålder. För att avgöra om barnet är överviktigt behövs dock ytterligare undersökningar, exempelvis mätning av tjockleken på underhudsfettet. För att avgöra vad som bör göras måste en utvärding av barnets diet, hälsa, och fysiska aktivitet göras.

Mer info på:

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Overvikt-och-fetma-hos-barn/#section-0

http://www.sundarebarn.se/

Hur mäter jag längden på ett noggrannt sätt?

Gör så här för att mäta barnets längd på ett noggrannt sätt hemma:

1. Ta av skor, tjocka kläder, och accessoarer i håret. Ta även bort flätor som kommer i vägen för mätningen.
2. Utför mätningen på golv utan matta och mot en plan yta, till exempel en bar vägg.
3. Låt barnet stå med fötterna ihop, med hälarna mot väggen. Se till att benen är raka, armarna hålls utmed sidan, och att axlarna är raka.
4. Se till att barnet tittar rakt framåt, parallellt med golvet.
5. Ta mätningen medan barnets huvud, axlar, bak, och hälar rör den plana ytan (väggen). Beroende på kroppsform kanske inte alla punkter rör vid väggen.
6. Använd ett platt föremål för att bilda en rät vinkel mot väggen och sänk föremålet tills dess att det går emot krönet på barnets huvud.
7. Se till att den som mäter har sina ögon i höjd med föremålet.
8. Gör ett tillfälligt märke på väggen där undersidan av föremålet möter väggen. Använd ett måttband av metall (eller annat hårt material) för att mäta avståndet mellan golvet och märket.
9. Notera längden med 0,1 centimeters noggrannhet.

Hur mäter jag vikten på ett noggrannt sätt?

För att mäta barnets vikt på ett noggrannt sätt hemma gör så här:

1. Använd en digital våg. Undvik fjädervågar. Ställ vågen på en fast yta (till exempel kakel eller trä), inte på en matta.
2. Låt barnet ta av sig skor och tunga klädesplagg, till exempel tröjor.
3. Låt barnet stå med båda fötterna mitt på vågen.
4. Notera vikten med 0,1 kilograms noggrannhet.

Hur ofta bör man mäta?

Beroende på barnets utveckling kan mätning ske olika ofta. För barn med bra stabila BMI räcker det normalt att mäta var 3:e månad. Om BMI-värdena ligger utanför normalvärdena rekommenderas mätning var 6:e vecka för att tidigt se tendenser.